PANOPTİK YAŞAMLAR

Geçmişte ve günümüzde var olan toplum ilişkilerini düşündüğümüzde en çok karşımıza çıkan teknolojinin gelişimi ve bununla beraber hayatımızı ne derece değiştirdiğidir.  Bilgi, günümüzde belirli teknoloji kanallarıyla akışkan hale gelmiştir. Bilgiye…

BAY VE BAYANA BYE BYE

İnsanlar doğuştan getirdiği belirli iki cinsten birinin biyolojisine bağlı yeti ve eğilimlerle dünyaya gelmektedir. Cins ya da cinsiyet olarak tanımlanan kavram insanın üremeye yönelik özellik ve eğilimlerinin toplamını içerir. Dünyaya geldiğinde ise…

Pazarlama Mantığı ile Küreselleşmeye İlk Adım: Mcdonald’s

George Ritzer, küreselleşme, metatheory, tüketim kalıpları, modern ve postmodern sosyal teori üzerinde çalışan bir sosyolog, profesör ve yazardır. Kitabın adı olan “Toplumun Mcdonaldlaştırılması” tabiriyle orijinal bir fikir ile somut çalışma…